Liv og Levn nr. 23 - 2009

Illustration: Liv og Levn nr 21 - forside

Næstved-folk i 300 år
Malede portrætter i Næstved Museums samlinger.

 

Fra 1917 har Næstved Museum samlet på lokalt forankret billedkunst - hvad enten det gælder grafiske blade, kobberstik og litografier, tegnet kunst, fotografier eller malede billeder på lærred, træ eller kobber.

I dette nummer af Liv og Levn har vi valgt at vise et udvalg af museets portrætter og personskildringer, malet med oliefarver på lærred eller plade.

 


De ældste, repræsentative portrætter i museets samling stammer fra slutningen af 1600-årene, og de er udført af kunstnere, hvis navne vi ikke kender i dag. De afbilder typisk personer af kongelig slægt og godsejere. Gode eksempler på begge kategorier er inkluderet i det efterfølgende udvalg.

Fra begyndelsen af 1800-årene sætter guldalderen nye standarder for, hvem der lader sig portrættere. I Næstved Museum har vi fine eksempler på tidens borgerportrætter. Nu begynder vi at få styr på kunstnerne. Det bliver normalt at signere værkerne.

Storkøbmanden Wittusen lod sig portrættere i al sin magt og vælde med regnskaber og signet. Wittusens Gaard ved Brotorvet blev overtaget af Hans Olsen Birksted og kaldes derfor i dag Birksteds Ejendom. Frøken Hermansen, som var datter af jernstøber Hermansen i Grønnegade, og som i 1904 optræder i vejviseren som frøken A. Hermansen, Grønnegade, blev malet af Aage Bertelsen (1873-1945), søn af Rudolf Bertelsen, Herlufsholms tegnelærer.
Det har ikke været billigt at få unge Bertelsen til at udføre det stykke arbejde, men jernstøberne var heller ikke blandt de dårligst stillede i byen. Andre eksempler på officielle billeder er købmanden, bankdirektøren og manufakturhandleren, som langt ind i det 20. århundrede lod sig portrættere i samme stil. Malerne var ofte fra hovedstaden. Man havde vel råd!

Den franske impressionisme sætter i slutningen af 1800-årene sine spor i Næstveds malerkunst. Laurits Andersen fra Ring, kaldet L. A. Ring (1854-1933), er lokal eksponent for de nye strømninger. Helt betagende er det, at museet råder over to portrætter af samme maler og samme model, malet med ca. 20-25 års mellemrum. Laurits Andersen malede i slutningen af 1860erne sin gode ven Christen Andreasen. Det er et af unge Laurits' første portrætter. I 1892 malede han, nu som den skolede maler L. A. Ring, et nyt portræt af Christen. De to malerier gik i arv i familien og endte endelig hver for sig i Næstved Museum. Et lille lokalt indslag i L. A. Rings oeuvre!

Et andet eksempel er Olga Lau (1875-1960) fra Torvestræde i Næstved, som under et ophold i Paris 1906 maler sit selvportræt i lampens skær. Hun flyttede senere til Bornholm, hvor de regner hende som lokal maler!

Langsomt ændrer det sig derhen, at nye kunstnere efterhånden maler for kunstens skyld, man arbejder med form og farve på billedets egne præmisser. Ønsker man portrætlighed, så kan man gå til fotografen. Her arbejder vi med kunst! Pludselig er det ikke længere vigtigt at kunne identificere modellen, meget vigtigere er det at arbejde med form og farve, med beskæring og komposition. Og alligevel ved vi ofte, hvem modellerne er!

Gode eksempler på denne tendens leverer Helge Daner Jensen (1899-1986) i sine ekspressionistiske selvportrætter og portrætter af Kähler-familien. Til kredsen omkring Kähler hører også Signe Steffensen (1881-1935), som i 1905 maler sin 10-årige nevø Svend Arnholtz, der senere bliver særdeles kyndig Næstved-historiker. I dag nyder vi godt af hans optegnelser på gamle fotografier fra Næstved. Signe bliver en af de vigtigste malerdamer hos Kähler, hvor hun bliver ansat i 1907. Hun ligger begravet i fødebyen Odder.

Alfred Larsen (1894-1977), den malende gartner fra Skyttemarksvej og hans søn Ole Vincent Larsen (1938-2003) er også med i buketten. Ligesom mange andre herlige malere. Gå selv på opdagelse!

Liv og Levn 23 er udsendt til medlemmerne af Næstved Museumsforening.
Resten af oplaget er til salg i museets kiosk for 50 kr. pr. stk.