Liv og Levn nr. 22 - 2008

Illustration: Liv og Levn nr 21 - forside

"Næstved og Susålandet
  - set af kunstnere"


Liv og Levn 22 - 2008 er udformet som en billedbog med en samling by- og landskabsmalerier i Næstved Museums eje.

I alt 36 malerier er der blevet plads til.


Museumsdirektør Palle Birk Hansen introducerer i en kort tekst alle malerne og deres værker, som vises i affotograferinger, der er foretaget af museumstekniker Jens Olsen, som også har layoutet årsskriftet.

Er Næstved Museum da nu blevet kunstmuseum, vil nogle måske spørge? Dertil er kun at sige, at det har Næstved Museum - også - været siden begyndelsen i 1917. Forstået på den måde, at Næstved Museum - som de fleste andre kulturhistoriske museer - samler på kunst med lokale motiver. Et maleri kan beskues og vurderes som et kunstnerisk udtryk i sig selv - og samtidig som en gengivelse af et motiv, der ofte ikke længere eksisterer. Det er ikke mindst i den sidste egenskab, at malerier bliver interessante for det lokale kulturhistoriske museum.

Eksempelvis kan man se på opslaget s. 12-13, hvor Aage Bertelsen og Arthur Nielsen afbilder Lille Bredstræde henholdsvis fra neden og fra oven. Strædet med alle huse faldt for udviklingen i 1960erne, kun Boderne øverst i billedet s. 12 eksisterer i dag. Der er store maleriske og kunstneriske kvaliteter i de to billeder, og samtidig fastholder de motiver, som nu er historie. Området rummer i dag den store parkeringsplads mellem Boderne og Susåen.

Liv og Levn 22 er udsendt til medlemmerne af Næstved Museumsforening.
Resten af oplaget er til salg i museets kiosk for 50 kr. pr. stk.