Liv og Levn nr. 21 - 2007

Illustration: Liv og Levn nr 21 - forside

Kvinden fra Maglebjerg

Årets udgave af Næstved Museums årsskrift ”Liv og Levn” er på gaden med en enkelt, men omfangsrig artikel af museumsinspektør Birgitte Borby Hansen.

 


Udgangspunktet for artiklen er fundet af en kvindegrav fra romersk jernalder, som museet gjorde i 2004 på Maglebjergs skråninger, hvor der siden da er bygget et nyt kvarter omkring Mælkevejen. I den mellemliggende tid er fundet bearbejdet og genstandene er konserveret, så museet nu er klar til at præsentere resultaterne.

Birgitte Borby gennemgår graven og dens indhold af knogler og gravgods.
Dette er i sig selv spændende, idet de meget få knoglerester er omgivet af et særdeles interessant gravgods med mange elementer, som peger direkte ud i det øvrige Europa.

Men samtidig giver Birgitte Borby en oversigt over alt, hvad der i de sidste 200 år er fundet i den nuværende Næstved Kommune fra romersk jernalder (0 - 400 e0.)

Endelig sammenligner Birgitte Borby Maglebjerggraven med gravpladserne ved Skovgaarde i Sydsjælland og Kærup ved Ringsted – ligesom hun relaterer disse gravfund til fundene fra det berømte rigdomscenter ved Himlingøje på Stevns.

Den opmærksomme læser får dermed et godt overblik over en spændende periode i Næstved Kommunes historie, baggrunden for den efterfølgende periode, hvor roden til selve byen Næs-tved opstår. Det sker efter de hidtidige undersøgelser at dømme omkring 4-500 e.0 ved begyndelsen af germansk jernalder (400-800 e.0.).

Kvinden i Maglebjerggraven hørte rimeligvis til det ledende samfundslag i sin tid, de storbønder, som den gang og senere styrede de lokale og regionale begivenheder gennem yngre jernalder, vikingetid og middelalder.

Kvinden fra Maglebjergs gravudstyr er udstillet i Helligåndshuset.

Liv og Levn 21 er allerede udsendt til medlemmerne af Næstved Museumsforening. Resten af oplaget er til salg i museets kiosk for 50 kr.
pr. stk.