Liv og Levn nr. 20 - 2006


Næstved Museum og Herlufsholm bidrog i det nationale temaår Renæssance 2006 med en særudstilling i Næstved Museum – Helligåndshuset af Herluf Trolle og Birgitt e Gøyes bibliotek. Dett e bibliotek, som består af ca. 50 originale bøger fra første halvdel af 1500-årene, opbevares i det daglige på Herlufsholm, hvortil Birgitt e Gøye skænkede det i årene eft er Herluf Trolles død i 1565.