Nyhedsopslag - Nyhedsoversigt 

Nyt fra Havelauget

Maj 2020

I dejligt forårsvejr, har havelauget taget endnu en tørn i Museumshaven.
Vi fik luget langs muren til Helligåndshuset, skuffet grusarealerne samt plantet et par nye roser.
Da der mangler lidt grus på gang og kørearealer, vil vi undersøge hvem der skal lægge på.


Se mere på havelaugets side

Dette opslag oprettet: 10-06-2020

 

Nyhedsoversigt