Nyhedsopslag - Nyhedsoversigt 

GLÆDELIG JUL

Illustration

Med Jens Olsens dejlige julebillede ønsker bestyrelsen i Næstved Museumsforening alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt museumsnytår.
Det bliver et spændende år, hvor Holmegaard Værk endelig åbner, og hvor vi derefter forventer en øget aktivitet i Helligåndshuset.

Samtidig benytter vi lejligheden til at opfordre dig til at indbetale Kontingent for 2020:
Enkeltmedlemskab 175 kr pr år
Husstandsmedlemskab 250 kr pr år
Firmamedlemskab 500 kr pr år (højst 9 ansatte)
1000 kr pr år (mindst 10 ansatte)

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto 9819 4582703022 eller på MobilePay på nr. 20 88 22.
Husk at angive medlemsnummer og/eller navn og adresse. Medlemskort vil herefter blive tilsendt.

Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på forårets program i foreningen. Du kan allerede nu sætte kryds ved følgende datoer:
23.1.2020: Fyraftensmøde med Palle Birk om boligkulturen i middelalderen. (Helligåndshuset)
21.4.2020: Foredrag med Kristoffer Pedersen om arkæologi i Holmegård Mose. (Skt. Peders Sognegård)
29.4.2020: Generalforsamling (Skt. Peders Sognegård)

Endvidere er der planlagt et foredrag med Martin Pavon om Hvideslægten. Datoen er endnu ikke fastlagt.

Derudover planlægges endnu et fyraftensmøde samt en kør-selv- udflugt i juni til Tissø Vikingecenter og Holbæk Museum.
Nærmere indkaldelser vil blive udsendt.

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
Ole Madsen
formand


Dette opslag oprettet: 20-12-2019

 

Nyhedsoversigt