Nyhedsopslag - Nyhedsoversigt 

Godt Nytår

Nytårshilsen og kontingentopkrævning

Kære medlem
Bestyrelsen ønsker dig et godt nytår med forhåbentlig mange gode museumsoplevelser. Bestyrelsen er i gang med at sammensætte forårets program, der vil blive udsendt så snart det er færdigt. Jeg vil dog allerede nu bede dig om at sætte kryds i kalenderen ved:

  • Onsdag, den 24. januar kl. 19.00, hvor Rasmus Nielsen vil holde et foredrag om Næstved i 30-erne
  • Torsdag, den 12. april kl. 19.00, hvor foreningens årlige generalforsamling afholdes.


Der kommer nærmere indkaldelse til arrangementerne.

Vi vil samtidig bede dig indbetale kontingent for 2018.
Kontingentet udgør:
Enkeltmedlemsskab 150,- kr.
Husstandsmedlemsskab 210,- kr.
Firmamedlemsskab: (højst 9 ansatte) 500,- kr.(flere end 9 ansatte) 1.000,- kr.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i Spar Nord: 9819 4582703022
Kontingentet kan også betales kontant til museumsværterne ved besøg i enten Helligånds-huset eller i Boderne. Kontingentet bedes indbetalt senest den 31. januar 2018. (Skynd dig at betale, der kan forventes en kontingentstigning til næste år!)
Medlemskort vil herefter blive tilsendt.

Venlig hilsen
Ole Madsen

Dette opslag oprettet: 06-01-2018

 

Nyhedsoversigt