Nyhedsopslag - Nyhedsoversigt 

Glædelig jul og godt nytår

Vi ser frem til et spændende 2017

Illustration

Kære medlem
Med Jens Olsens stemningsfulde billede fra 2010 ønsker bestyrelsen alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår. Samtidig siger vi tak for opbakningen til foreningen og årets arrangementer.

Vi ser frem til et spændende 2017, hvor ikke mindst foreningens og museets 100-års jubilæum den 29. marts 2017 vil være en markant begivenhed.

Sædvanligvis kan vi ved årets slutning udsende årsskriftet 'Liv og Levn', men forfatterne til årets udgave har haft så travlt, at årsskriftet først kan udsendes i begyndelsen af det nye år.

Vi håber, at du vil forny dit medlemskab ved at indbetale kontingentet for 2017.
Kontingentet er uændret:
Enkeltmedlemskab
Kr. 150,-
Familiemedlemskab
Kr. 210,-
Firmamedlemskab
Kr. 500,-
(højst 9 ansatte)
Firmamedlemskab
Kr. 1.000,-
(mindst 10 ansatte)

Kontingentet bedes indsat på foreningens konto i SparNord: 9819 4582703022, med angivelse af navn og adresse. Kontingentet kan også betales kontant til museumsværterne i Helligåndshuset eller Boderne. Medlemskortet vil herefter blive sendt eller udleveret.

Kontingentet giver som bekendt gratis adgang til Næstved Museum, Møns Museum, Museumsgården i Keldbylille, Køng Museum samt Thorvaldsens Samling på Nysø. Endvidere giver det rabat på entréen til Danmarks Borgcenter i Vordingborg og Køge Museum, ligesom medlemmerne får rabat ved køb i museumsbutikkerne.

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
På bestyrelsens vegne
Ole Madsen
formand

Dette opslag oprettet: 15-12-2016

 

Nyhedsoversigt