Opslag fra arrangementskalenderen

Torsdag d.27. februar kl. 19.00 i Skt. Peders Sognegård
Foredrag

Museumsformidler Martin Pavon om Hvideslægten

En rejse i Hvideslægtens landskaber i Midt- og Vestsjælland
Omdrejningspunktet for aftenens foredrag er en præsentation af den nyeste historiske og arkæologiske forskning i Hvideslægten. Således er der meget som tyder på, at slægten i virkeligheden har bestået af fire i hinanden indgiftede stormandsslægter og at denne klan af stormænd var skyld i, at Bodil- og Thrugotslægten fra Næstved og Jylland blev fortrængt fra danmarkshistorien.

Foredraget vil tillige belyse den nyeste forskning i Kalundborg, landsbyen Ubby og Bjernede Rundkirke, som har vist, at Esbern Snare befæstede Kalundborg med to borge i 1167, at han sandsynligvis døde i Ubby og at Bjernede Rundkirke rummer forklaringen på slægtens religiøse selvopfattelse.

Sidst og ikke mindst vil der blive præsenteret nye spændende fund fra middelalderens Kalundborg, hvoraf flere luksusgenstande kan knyttes direkte til Hvideslægtens medlemmer og det en- gelsk/franske kongehus.

Dette og meget mere er emnet for aftenens rejse gennem Hvidelægtens historiske og arkæologiske landskab.

Der er offentlig adgang til foredraget. Medlemmer af Næstved Museumsforening har gratis adgang, mens øvrige må betale 30,- kr.
I pausen vil der være mulighed for at købe kaffe/te og kage.

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
Ole Madsen formand

 

Se hele arrangementskalenderen