Opslag fra arrangementskalenderen

Onsdag d. 20. marts kl. 19.00 i Sct. Peders Sognegård,
Sct. Peders Kirkeplads 5, Næstved

Folkehold på Skovkloster og lejere i Lille og Store Næstved

Foredrag ved Palle Birk

Palle Birk Hansen vil fortælle om
Folkeholdet på Skovkloster og Skovklosters lejere i Store og Lille Næstved - baseret på Abbed Jeips regnskaber

Det er i særklasse interessant, at vi i Abbed Jeips Regnskaber fra perioden 1467-1481 kan læse navnene på alle de mænd og kvinder, der på den tid var lønnet på Skovkloster.
I betragtning af, at benediktinerklostret Skovkloster var et munkekloster, kan det måske overraske, at man havde et antal kvinder ansat i stegers og mejeri, men vi kender til overflod navnene på alle de ansatte. En del kan følges år efter år, andre var ansat for et enkelt år eller i kortere perioder. Også mændenes navne kender vi sammen med deres forskellige funktioner. Eksempelvis havde klostret med abbeden i spidsen sin egen bevæbnede garde.

I andre dele af regnskaberne kan vi studere navnene på de mænd og kvinder, som betalte årlig husleje til Skovkloster for deres lejede ejendomme i Næstved. Vi kan via forskellene i huslejerne se spændet fra de ydmygeste folk til overklassen, herunder kirkernes præster. Eller den adelige enke fra Sandby, som rykker til Næstved, da manden dør og sønnen overtager herregården.
Som et talende eksempel på, at virkeligheden af og til afviger fra idealerne, tjener Karina Præstedatter, hvis navn ikke umiddelbart rimer med de katolske præsters cølibat - eller gør det måske netop?

Der er offentlig adgang til foredraget.
Medlemmer af Næstved Museumsforening har gratis adgang, mens øvrige må betale 30,- kr.
I pausen vil der være mulighed for at købe kaffe/te og kage.

 

Se hele arrangementskalenderen