Opslag fra arrangementskalenderen

Onsdag d. 6. februar 2019, 16.30 – 17.30 i Helligåndshuset
Fyraftensmøde

Byzantinsk bygningskunst

OBS: Mødet afholdes i Helligåndshuset, Ringstedgade 4, Næstved (indgang fra museumshaven).

Tidligere museumsinspektør ved Næstved Museum, Thomas Roland fortæller om Byzantinsk bygningskunst.
Thomas Roland skriver om emnet:
Buer, kupler og masser af tegl - byzantinsk arkitektur
I år 395 blev Romerriget opdelt i to. Vestriget gik endeligt under blot hundrede år senere, men Østriget – bedre kendt som Det byzantinske Rige - levede videre i mere end 1000 år … indtil hovedstaden Konstantinopel i 1453 endegyldigt blev erobret af ottomanerne og fik navnet Istanbul.

Med sig førte 'østromerne' det gamle Romerriges senantikke bygningstradition og opførte i bl.a. Konstantinopel paladser og kirker, der på ingen vis stod tilbage fra, hvad man så I Rom. Ikke mindst den berømte 'Hagia Sophia-kirke' imponerer, og er et af verdensarkitekturens absolutte hovedmonumenter.

Med sin beliggenhed mellem øst og vest blev Byzans hurtig en sand smeltedigel for Middelhavets og Østens traditioner, og den byzantinske arkitektur udviklede sig ad unikke og fascinerende veje. Det byzantinske byggeri blomstrede I Øst, mens stenbygninger stort set forsvandt i Vesteuropa.

I slutningen af 1. årtusind e.Kr., da Vesten atter begyndte at rejse sig efter flere hundrede år på bagsædet af udviklingen, var det I den byzantinske byggetradition, man søgte sine forbilleder – og uden den byzantinske arkitektur var der aldrig blevet en Romansk Stil i det vestlige Europa. Vi har i Vest langt mere at takke byzantinerne for, end vi normalt tænker på!

Fyraftensmøderne afholdes i spisesalen (refektoriet) i Helligåndshuset kl. 16.30 – 17.30.
Pladsen i kustodehuset har vist sig at være for lille til disse arrangementer.

 

Se hele arrangementskalenderen