Opslag fra arrangementskalenderen

Lørdag d. 12. august 2017 fra kl.11 til ca.16
Kultur-natur-bustur

Rundt i nord-vest-hjørnet af Køge kommune

Som oplyst på generalforsamlingen har Næstved Museumsforening indledt et samarbejde med vore 'søsterforeninger' i henholdsvis Køge og Sydsjælland og Møn, således at vore medlemmer kan deltage i de andre foreningers arrangementer på lige fod som disses medlemmer. Medlemmer af Næstved Museumsforening vil således fremover også få tilbud fra disse foreninger.
Herunder en invitation fra Køge Museums VennerSted:
1. Afhentningssted: Køge Station v/busholdepladserne kl.11:00;
2. Afhentningssted: P-pladsen ved Borup Station ca. kl. 11:30.

Der er plads til 80 deltagere, og tilmelding skal ske senest den 2. august 2017 ved at benytte dette link: http://koege.dn.dk
Klik på Arrangementer og derefter på vor bustur, som let findes. Nederst på opslaget er en pil med det kryptiske 'extern info', den skal du klikke på. Udfyld felterne og følg billetto.dk's anvisninger.
Turen er åben for alle. 50 kr. pr. voksendeltager.
Gratis for børn og medlemmer af Naturfredningsforeningen og Køge museums venner.

Vi skal besøge en række steder, herunder Bjæverskov og Kimmerslev Kirker, Svenstrup Gods, Køge Ås, Regnemarks Mose og Banke, Vittenbjerg, Klosterskov, Valore Mose og Kløvested Skov, Dalby Sø og Dalby Skov, Køge Å, Højelse Kirke og Ølsemagle Revle.

Vore stop undervejs bliver korte, og vi skal ikke gå ret langt nogen steder.

Undervejs omtales landskabets karakteristika, udvikling, kvaliteter og oplevelsesmuligheder. Der vil blive fortalt om enkeltlokaliteters kultur- og naturhistorie til egen senere efterforskning. Husk kikkert og lupe!

Vi skal spise (medbring egen frokost) undervejs, og der vil være gratis øl/vand og kaffe til alle i bussen. Deltagerne fra Borup vil blive sat af i Borup efter turen. Turen er sponsoreret af Danmarks Naturfredningsforening og Køge Museums Venner.
Turledere: Marie Holst og Ib Johnsen

 

Se hele arrangementskalenderen