Arrangementer

Næstved Museumsforening afholder eller deltager gennem året i en række arrangementer:
* foredragsrækker
* markeder og aktivitetsdage


Udstillinger mv.

Arrangementer

Onsdag d. 24. april 2019, kl. 19.00 i Sct. Peders Sognegård
Generalforsamling
Læs mere

Torsdag, 25 april, 2019 - 19:00 i Helligåndshuset
Tilbage til Holmegaard Mose
Foredrag
Læs mere

I juni måned 2019 (datoen er ikke endelig fastlagt)
Udflugt til Lejre