Arrangementer

Næstved Museumsforening afholder eller deltager gennem året i en række arrangementer:
* foredragsrækker
* markeder og aktivitetsdage


Udstillinger mv.

Arrangementer

Onsdag, den 12. december 2018, kl. 16.30 i Helligåndshuset
Fyraftensmøde - I anledning af 100-året for 1. verdenskrigs afslutning og julen
The Danish Scheme - Foredag v.Dorothy Jones
Læs mere