Arrangementer

Næstved Museumsforening afholder eller deltager gennem året i en række arrangementer:
* foredragsrækker
* markeder og aktivitetsdage


Udstillinger mv.

Arrangementer

Torsdag d. 30/5 og torsdag d. 20/6, begge dage kl. 16.30
Kählerbyvandring v. Næstved Museum
Mødested i Museumshaven ved Helligåndshuset
Læs mere

Onsdag d. 11. september
Udflugt til Vejle Kunstmuseum og Kongernes Jelling
Læs mere