Arrangementer

Næstved Museumsforening afholder eller deltager gennem året i en række arrangementer:
* foredragsrækker
* markeder og aktivitetsdage


Udstillinger mv.

Arrangementer

Tirsdag d.26. november kl. 16.30 i Helligåndshuset
Fyraftensmøde
Om Køge-skibet
Læs mere