Jubilæumsmiddag

Kompagnihuset lagde rammerne til Museumsforeningens 100 års fest.

Tiden var ikke skruet tilbage til 1917, men endnu længere – nemlig tilbage til middelalderen. For det var i 1135, at Næstved by blev grundlagt, og den var i middelalderen en stor og vigtig by. Uden grundlæggelsen var der ingen historie at fortælle, og Næstved Museum ville ikke have været opstået.

Aftenen bød på lækker middelaldermad tilberedt af ansatte fra Middelaldercenteret i Nykøbing F.
”2 Ravne” sørgede for den musikalske underholdning, og gæsterne kom fra nær og fjern.
Der blev holdt taler og råbt HURRA, og midt på aftenen var alle inviteret udenfor for at se et kæmpe fyrværkeri, som var bestilt af Næstved Museum.

Se Velkomsttalen nedenfor
Velkomsttale
(ved Ole Madsen, formand for Næstved Museumsforening)

Ædle dannekvinder og ærværdige dannemænd. Vi byder Jer alle velkomne til vores gilde.

Vi er glade for, at I har trodset stimænd og rejsens besværligheder for at komme her til vores fest. For der i sandhed noget at feste for.

Om lidt vil vores stegerskone Thit Petersdatter fortælle hvilken mad hun, Lotte Madmor og Bir-the Svendsdatter vil stille frem for os på skiven.

Men først vil vi, som det stedse har været skik her i landet, drikke hinanden til. Rejsens stra-badser kan let have gjort halsen tør. Foran på bordet har vi stillet noget øl i flasker. For i dag skal her være fest, så da drikker vi ej mjød. Øllet er brygget af en lokal brygmester efter en gammel opskrift fra det tyske, og er samme gode kvalitet, som den øl vi brygger her i huset ved juletid. Øllet findes både som mørkt og som lyst øl. For den der ej er til øl, er der også stillet noget vand i metalbeholdere på bordet. Vandet er sødet med forskellige stoffer, heraf nogle fra endnu uopdagede kontinenter, men ellers fra gode danske vækster.

Der er regnet med 2 drikke pr. person, det være sig øl eller vand. For dem, der finder, at maden bør skylles ned med yderligere drikke, kan sådanne købes formedelst 6 skilling for øl og 2 skil-ling for sødet vand, men husk, det skal være lybske skillinger! Har man ikke medtaget lybsk mønt, kan man betale med danske kroner, 30 af disse for øl og 10 for vand. Betaling sker ude ved udskænkningen i forstuen. Til dem, der ønsker at age fra gildet, skal jeg dog gøre opmærk-som på, at øllet er stærkt.

Endelig kan I se, at der også er stillet kander på bordene. De indeholder vand fra den hellige Skt. Mogens Kilde her sydost for Næstved. Vand fra en sådan kilde er godt for såvel sjæl som legeme. Så det må man drikke så meget af som man lyster.

Men nu ikke mere snak om drikke, nu skal det drikkes, så derfor byder vi Jer alle velkommen med en SKÅL.

Se, da I løftede Jeres bægre, kunne I nedenunder se en liden træskive med indskåret tegning. Den er udskåret efter den tegning som vore ædle medborgere Christel og Christer Holmgren har gjort for os, og for hvilke vi er dem stor tak skyldige. Disse træskiver er man velkomne til at medtage til minde om denne aften. Yderligere skiver vil blive faldbudt af søstrene i Helligånds-huset.

Se, nu er der kanske somme, der finder det besynderligt, at vi drikker en øl, der er opkaldt efter en person, der endnu ikke er født, og om hvem det er spået, at han skal være en kætter! Og andre vil måske finde det mærkeligt, at vi i denne aften, her i Rigets Fuldmægtig Frue og Hus-bonds regeringstid, fejrer en begivenhed, der først vil finde sted om mange hundrede år, ja må-ske først på den anden side af Dommedag. Men sådan er det med historien: den finder sted i tiden, men opleves uafhængig af tiden.

Vi er så heldige, at vi i dag har fået besøg af to omvandrende musikanter, nemlig Matts Nordmand Felespiller og Frederik med trommen, der vil divertere os under middagen med deres kunnen, måske også med en vise eller to og kanske endog spille op til dans.

Og skulle der være nogle af gæsterne, der vil foredrage et kvad om ædle riddere eller skønne møer, så er der mulighed herfor. Tal blot med vore musikanter herom.
Hvis nogle hellere vil give en tale eller fortælling til bedste, så kom blot til mig, og jeg vil finde et passende tidspunkt til dette.

Men nu tror jeg, at sulten er ved at indfinde sig, så nu er det tid for Thit Stegerskone at fortælle
om den mad vi skal nyde her i aften. Inden da kan vi lige nå endnu en SKÅL.