Næstved Museumsforening og Næstved Museum 100-år

Den 29. marts 1917 stiftedes Næstved Musæums-, Turist- og Forskønnelsesforening, hvilken forening senere etablerede den første museumsudstilling i Det Gamle Rådhus på Sct. Peders Kirkeplads. Foreningen var herefter ejer af Næstved Museum indtil dette først blev en selvejende institution for derefter fra 2013 at blive en del af Museum Sydøstdanmark.

Denne 100-års fødselsdag vil Næstved Museumsforening markere på forskellig vis, som du kan læse nærmere om her.

Vi håber, at både medlemmer og ikke-(men potentielle) medlemmer vil støtte op om vores arrangementer, så vi kan vise, at både museumsforeningen og museet ganske vist bliver 100 år, men fortsat er unge og levende.Oversigt over jubilæumsarrangementer:


Tirsdag d. 7. marts kl. 19.30 i Sct. Peders Sognegård:
Foredrag "Næstved Museum i 100 år"

Onsdag d. 29 marts kl.15.00 i Helligåndshuset:
Reception og åbning af jubilæumsudstilling

Onsdag d. 29. marts kl. 18.30 i Kompagnihuset:
Jubilæumsmiddag

29.marts - 30. september
Jubilæumsudstilling "100 ÅR - NÆSTVED MUSEUM - 1917-2017"