Jubilæumsbog

         

I anledning af jubilæet bad Næstved Museumsforening museets tidligere og mangeårige leder, Palle Birk Hansen, om at beskrive de 100 år, hvor Næstved Museum i næsten hele perioden har været ejet af museumsforeningen.
Heldigvis sagde Palle ja, og det er der kommet en smuk og spændende bog ud af.

Bogen er finansieret af Næstved Museums Gavefond, der i forbindelse med museumsfusionen blev udskilt fra museumsforeningen, som en selvstændig fond.
Bogen udkom på jubilæumsdagen, den 29. marts 2017.

Alle, der var medlemmer af museumsforeningen på jubilæumsdagen, blev tilbudt  et gratis eksemplar (1 eksemplar pr. medlemsnummer) mod forevisning af medlemskort for 2017. (henvendelse til museumsværterne i Helligåndshuset)

Bogen er i øvrigt til salg i museumsbutikken.
Personer/firmaer, der bliver medlemmer efter den 29. marts 2017 vil kunne erhverve bogen for halv pris.