Jubilæumsbog

         

I anledning af jubilæet har Næstved Museumsforening bedt museets tidligere og mangeårige leder, Palle Birk Hansen, om at beskrive de 100 år, hvor Næstved Museum i næsten hele perioden har været ejet af museumsforeningen.
Heldigvis har Palle sagt ja, og det er der kommet en smuk og spændende bog ud af.

Bogen finansieres af Næstved Museums Gavefond, der i forbindelse med museumsfusionen blev udskilt fra museumsforeningen, som en selvstændig fond.
Bogen udkommer (ifølge planen) på jubilæumsdagen, den 29. marts 2017.

Alle, der er medlemmer af museumsforeningen på jubilæumsdagen, kan få udleveret et gratis eksemplar (1 eksemplar pr. medlemsnummer) mod forevisning af medlemskort for 2017 ved henvendelse til museumsværterne i Helligåndshuset. Så det er endnu en grund til at blive medlem af museumsforeningen og/eller at få betalt sit kontingent!

Bogen vil også være til salg på sædvanlig vis i museumsbutikken. Personer/firmaer, der bliver medlemmer efter den 29. marts vil kunne erhverve bogen for halv pris.