Helligåndshusets fremtidHelligåndshuset skal revitaliseres

April 2022

Hvordan skal Næstved Museum se ud i fremtiden?

Udstillingerne i Næstved Museum (Helligåndshuset) skal ændres. Museet skal revitaliseres, som det hedder.
Mange af udstillingerne er ikke blevet ændret i flere år.
Bemærk at der nu er kommet en udstilling på 2. sal med værker af Svend Hammershøi fra Kähler-samlingen, også som en appetitvækker for de besøgende til at besøge Holmegaard Værk.

Men der skal større ændringer til!
Museum Sydøstdanmark har planer om at lave en total ændring, revitalisering, af udstillingerne i Helligåndshuset.
I den forbindelse er det planen at inddrage brugerne af museet. Næstved Museumsforening er en naturlig samarbejdspartner i den forbindelse.
Som det også blev foreslået på foreningens generalforsamling, vil vi etablere en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til fremtidens museum.

Er du interesseret i at deltage i en sådan arbejdsgruppe, eller har du blot en eller flere gode idéer om fremtidens museum, vil vi bede dig kontakte:
Tove Dalby Johansen
tlf. 26 27 87 56,
mail: tove.dalby.johansen@gmail.com,
hvorefter de interesserede vil blive indbudt til at begynde arbejdet.

Tanken er at møderækken vil blive slået op på foreningens hjemmeside, så interesserede kan møde op til et eller flere møder.

OBS: Næste møde er 21.7.2022 kl. 16.00

Vi ser frem til at få mange kreative forslag.

Venlig hilsen
Ole Madsen
Formand