Næstved Museumsforening

har til formål er at yde økonomisk og anden støtte til Næstved Museum, herunder at medvirke til synliggørelse af Næstved Museum i lokalsamfundet.

Støt Næstved Museums arbejde ved at blive medlem af  Næstved Museumsforening.
Næstved Museum er en afdeling af Museum Sydøstdanmark.

Som medlem får du:

  • Gratis adgang til Næstved Museums udstillinger
  • Gratis adgang til Museum Sydøstdanmarks afdelinger i Stege, Keldbylille og Køng
  • Rabat på adgang til Danmarks Borgcenter og Køge Museum
  • Invitation til særlige medlemsarrangementer
  • Museets årsskrift ”Liv og Levn”
  • Nyhedsbrevet ”Nyt fra Næstved Museum” 2 gange årligt
  • 10 % rabat i museets kiosk.

     

Kontingent:

Enkeltmedlemskab  175 kr pr år
Husstandsmedlemskab  250 kr pr år
Firmamedlemskab  500 kr pr år  (højst  9 ansatte)
  1000 kr pr år (mindst 10 ansatte)

Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Spar Nord konto 9819 4582703022.
Kontingent kan også indbetales til museumsværterne i Helligåndshuset.
 

Kontakt foreningen for indmeldelse og yderligere information:

Formand Ole Madsen
Tlf.: 4059 3940 / Mail: oma4700@stofanet.dk

 

 Vedtægter
for Næstved Museumsforening