Næstved Museums Kulturhistoriske legat

Næstved Museum oprettede i 2008 et kulturhistorisk legat til de to stedlige gymnasier, nemlig Herlufsholm Skole og Næstved Gymnasium.Tanken er naturligvis at opmuntre gymnasieelever til at beskæftige sig med emner inden for museets arbejdsområde. Det er ikke kun naturfag, som er interessante.
De humanistiske fag har også deres berettigelse.

Hvert legat gives til en elev, som i løbet af sine gymnasieår har vist særlig glæde ved eller evne for kulturhistoriske studier, dvs. emneområder, som kunne lede frem til videregående studier i fx arkæologi, historie, etnografi, etnologi, kunsthistorie, filologi o.l. humanistiske discipliner.

Den pågældende skoles lærere beslutter, hvem årets legatmodtager er.
Hvert legat er på 2.500 kr. og uddeles af rektor ved årets dimissionsfest, første gang i 2009.

Legaterne blev oprettet foreløbig for 10-års perioden 2009-2018, men det er blevet besluttet, at fortsætte uddelingerne indtil videre.

Indtil videre er følgende elever tildelt Næstved Museums Kulturhistoriske Legat:

Herlufsholm Skole
2009 Svend Ydo Jacobsen
2010 Peter Klyver
2011 Josephine Daniel Hansen
2012 Rosemarie Alexandra Kirsten Vind
2013 Peter Richard la Cour
2014 Frands Axel Niels Brockenhuus-Schack
2015 Asger Jung Laursen
2016 Adam Sjøqvist
2017 Ali Xapana
2018 Felix Iuel
2019 Rachel Engbo Bødtker
2020 Anton Stanchev
2021 Villads ZachariassenNæstved Gymnasium
2009 Sofie Kristine Bengtsen
2010 Per Wett Frederiksen
2011 Cathrine Hedager Kamper
2012 Frida Kamstrup Pedersen
2013 Anton Skovsgaard Christensen
2014 Sofie Kjær Schmidt
2015 Annemette Korntved Rasmussen
2016 Frederikke Nøhr Hemmingsen
2017 Emilie Meyer Sørensen
2018 Sofie Hoppe Søe
2019 Louise Maria Schaufuss
2020 Gustav Ahrensborg Brandt Honoré
2021 Lukas Holmsgaard Kristensen