Bestyrelsen for Næstved Museumsforening

Formand:
Ole Madsen
Wesselsvej 102
4700 Næstved
Mail: om@dreiststorgaard.dk
Tlf. 5573 6709 / mobil 4059 3940
   
Næstformand:
Birgit Petersen Børsting
Fællesejevej 16
4700 Næstved
Mail: bpb@c.dk
Tlf. 5573 9085 / mobil 2088 8595
   
Kasserer:
Nanna Kaustrup Jeppesen
Axeltorv 11, 1.
4700 Næstved
Mail: nannakaustrup@gmail.com
Tlf. 2989 5596
   
Tove Dalby Johansen
Meistersvej 42
4700 Næstved
Mail: tove.dalby.johansen@skolekom.dk
Tlf. 5573 3860 / mobil 2627 8756
   
Annelise Hopff
Højbjergvej 18
4250 Fuglebjerg
Mail: annelise.hopff@skolekom.dk
Telf. 2123 5584
   
Foreningens sekretær er Næstved Museums leder:
Mette Bruun
Wienerbyen 9
2830 Virum
Mail: mbr@museerne.dk
Tlf. 2991 9477
   
   

 

Generalforsamling 2018
Torsdag d. 12. april kl. 19.00
i Boderne

Indkaldelse/dagsorden

Vedtægter
for Næstved Museumsforening