Bestyrelsen for Næstved Museumsforening

Formand:
Ole Madsen
Wesselsvej 102
4700 Næstved
Mail: oma4700@stofanet.dk
Tlf. 4059 3940
   
Næstformand, kasserer:
Birgit Petersen Børsting
Fællesejevej 16
4700 Næstved
Mail: bpb@c.dk
Tlf. 5573 9085 / mobil 2088 8595
   
Sekretær:
Jørgen Elming
Farimagsvej 59
4700 Næstved
Mail: jorgen.elming@gmail.com
Tlf. 5577 2322 / mobil 4224 1576
   
Tove Dalby Johansen
Meistersvej 42
4700 Næstved
Mail: tove.dalby.johansen@gmail.com
Tlf. 5573 3860 / mobil 2627 8756
   
Annelise Hopff
Højbjergvej 18
4250 Fuglebjerg
Mail: annelise.hopff@c.dk
Telf. 2123 5584
   
Næstved Museums leder:
Mette Bruun
Mail: mbr@museerne.dk
Tlf. 2991 9477
   
   

 

Generalforsamling 2019
Referat

Vedtægter
for Næstved Museumsforening