Arkæologilauget

Referat
Laugstur søndag den 17/4 2016


Deltagere: Axel, Minna, Anne-Grete, Lillian, Susanne, Tove, Birthe, Jørgen

Formålet med turen var at besøge nogle af de lokaliteter, hvor der i jægerstenalderen havde været beboelse.
Turen var tilrettelagt således, at vi arbejdede os op gennem tiden, startende med Brommetiden for 12.000 år siden og sluttede med Ertebølletiden for 6.000 år siden.
Altså et tidsspænd på 6.000 år.

Vi lagde ud med Trollesgave i Fensmark med vid udsigt over Holmegaards mose, hvor Axel udpegede flere, velundersøgte bopladser, hvor mosen for 12.000 år siden var en meget stor sø.
Brommefolket boede på søbredden, hvorfra de drev fiskeri og jagt.
Ved denne og de efterfølgende bopladser, havde Axel taget redskaber af flint og ben med, fundet på pladserne.
Det blev demonstreret, at hver tidsperiode tildannede sine redskaber, på særlig vis, så vi nu i dag kan tidsbestemme fund, i særlig grad gælder dette for pilespidserne.
F.ex. skafttungespidser af forskellig art, mikrolitter, rhombiske, skæv-og tværpile.

Videre gik turen til broen over Suså ved Broksø gods, med udsigt mod syd over mosen.
Gennem Skuderløse til Stoksbjerg Bro og Stoksbjerg Vest, hvor vi så på kort over udgravningerne.

Herefter det lange ben ned til Barmosen ved Over Vindinge.
Her gemmer sig en Maglemose plads, som er udgravet og dokumenteret af Axel.
Et spring på 10.000 år tilbage. Her boede dengang en familie med to børn på 6 og 11 år i en tipi med centralt bålsted. Her blev redskaber tildannet, og den grovere affaldsflint smidt ud i teltets periferi. Mindre flintespåner er forsvundet ned gennem teltets underlag af ris og bark (jordbunden har været fugtig her på kanten af den daværende sø, som strakte sig mod nord over Sværdborg og Lundby ud til Dybsø fjord).
Fund af flintredskaber, lysterspidser til fiskefangst. Desuden begklumper til at fæstne pilespidser og skærper med.
Et par af klumperne havde tydelige tandaftryk af børn på 6 og 11 år. Tjærebegen bliver blød og smidig ved at tygges.
Alt i alt et utroligt snapshot af en længst svunden tid.
På Barmosegård fik vi forevist benlystre fundet på markerne.

Sidste stop på turen var Fiskerhuslokaliteten på Ydernæs, hvor Ertebøllekulturen blomstrede for 6.000 år siden. Der er en hel perlerække af bopladser rundt omkring Karrebæk fjord, alle dokumenteret af rige redskabsfund, og også organiske materialer, velbevarede i fjordens gytjebund.

Stor tak til Axel for hans rundvisning.
Og vejret var forresten med os med flot solskin, men dog også ret blæsende. Vi sad dog fint i læ ved frokosten i skovtykningen i Barmosen.

Jørgen Elming