Faglige beretninger

   
Fiskeri og træbåde - oplevet i 1990
En registrering (afsluttet 1990) af træbrugsfartøjer i Storstrøms amt har dels bestået i en fotografering af de enkelte fartøjer og dels i en ganske kort beskrivelse.
Læs beretningen her.
   
Fruen fra Maglebjerg
Rig og ensom kvindegrav fra romersk jernalder.
   
Gardehusarregimentet i Næstved
En beretning, der er blevet til, mens gardehusarkasernen stadig fungerede. Et historisk overblik over Næstved som garnisonsby.
   
Gudsfrygt og Retfærdighed
Et undervisningsmateriale om lov og straf gennem tiden.
   
H.A. Kähler - Keramik og kunsthåndværk 1839-1969
I 1837 kom den holstenske pottemager Herman J. Kähler til Næstved, hvor han to år senere åbnede eget værksted.
Læs historien
   
Næstved i 1500 år
Byens historie i korte træk. Næstved tælles blandt de ældste byer i landet og er en af de største danske byer i middelalderen. Byen er endnu i dag med sine godt 40.000 indbyggere en af de større danske provinsbyer.

 

   
Billedskærerdynastiet Schrøder
En fortælling om et værksted i Næstved, som i 1600-årene forsynede Sydsjælland med pragtfulde billedskærerarbejder.
   
Vikingerne ved Vester-Egesborg
Næstved Museum gennem flere år udgravet resterne af en anløbsplads fra sen jernalder og vikingetid. Fundene viser, at pladsen er blevet anlagt engang i det 6. årh. e.Kr. og har været i brug til det 10. årh. e.Kr.

 

   
Smakken Anna
Anna af Karrebæksminde er en smakkejolle, nærmere betegnet en tosmakke. Smakkejollen var tidligere den typiske brugsbåd i de lokale farvande.
   
Lidt om Næstveds trolde
Hvert sogn har sine trolde, skrev Drachmann. Det gælder også Næstved, som endda har flere slags trolde.
   
Drukneulykken ved Lindholm 1745
Grufuld hændelse, beskrevet i Gavnø Tingbog og refereret af lærer P. Jensen i Gavnøbogen fra 1902.
   
Dronning Helvigs Hoveddug
I Næstved Sct. Peders Kirke findes et epitafium over den danske konge Valdemar Atterdag (konge 1340-
1375) og hans dronning Helvig eller Helveg af Sønderjylland.
Læs historien   (pdf-dokument, 1Mb, åbner i nyt vindue)
   
Børn, unge og skoler i Næstved ca. 1400 - 1600
Faglig artikel. Palle Birk Hansen, Næstved Museum
(pdf-dokument, 1Mb, åbner i nyt vindue)
   
Helligåndshusets kirkeklokke fra 1630
Klokken har i en periode været magasineret, men er nu kommet tilbage i en fast ophængning i Kirkesalen.
Læs historien om klokken
   
  Kongeduge til Christiansborg slot - vævet i Næstved
Solvejg Hørbyes genvævning af damaskdugene i årene 1957-63 efter beretning af vævekonsulent Grete Hvalkof - ved Per Ole Schovsbo

Næstved Museum er en afdeling af Museum Sydøstdanmark