Anna af Karrebæksminde

Foto: Smakken Anna 1920

Originalfoto, ca. 1920

Anna af Karrebæksminde er en smakkejolle, nærmere betegnet en tosmakke. Smakkejollen var tidligere den typiske brugsbåd i de lokale farvande.

Anna er bygget ca. 1906-07 af skibsbygger Magnus Jacobsen i Karrebæksminde som lystfartøj for fiskeeksportør Robert Martens og hans familie.
Anna blev senere brugt som garnjolle, indtil hun i 1981 i stærk forkommen tilstand blev skænket af fisker Frede Olsen til Næstved Museum, hvor hun er indført under museumsnummer NÆM 1982:100.

I de næste mange år prøvede museets personale og venner at få Anna sat i sejlklar stand, men vi måtte hen over årene erkende, at hvis hun overhovedet skulle ud at sejle igen, så måtte der professionelle kræfter til, og sådanne koster penge.

Næstved Museum har derfor købt den kyndige istandsættelse af Anna på Bådeværftet ved Vikingeskibshallen i Roskilde.
Den samlede restaurering har stået i 170.000 kr., og museet har fået kærkommen støtte fra Fonden af 28. februar 1970 (25.000 kr.), BG-Bank i Næstveds Fond (25.000 kr.) og Næstved Kommune (60.000 kr.). Så nu er Anna sejlklar med master, sprydstager og sejl.

Foto: Anna 2007

Anna fotograferet i Næstved havn juli 2007

Et revitaliseret smakkelaug under ledelse af Jens Olsen overtager Anna for at passe hende og sejle med hende i de kommende år.