Helligåndshusets kirkeklokke fra 1630

 Helligåndshusets gamle kirke hed Vor Frue Kirke, og den lå ud til Ringstedgade fra
ca. 1390 - først som et kapel, der nu ligger under Museumshavens græs, og fra begyndelsen af 1500-årene i den kendte form som del af Helligåndshuset.
Kirken blev lukket i 1804.
Den nuværende Museumshave dækker en del af kirkegården, som blev delvis undersøgt i 1982. Store dele af kirkegården med hundredvis af skeletter ligger dog intakt under græs og blomsterbede.

Helligåndshusets Vor Frue Kirke udgør i dag Kirkesalen i Næstved Museum. Kirken er atypisk ved at støde op til Helligåndshusets administrationsafdeling, således at der aldrig har været østvindue i kirken, ligesom der heller ikke er plads til et kirketårn ved kirkens vestende på grund af Ringstedgade. Man har klaret sig med et spir på tagryggen, en tagrytter.
Vi kender spiret fra afbildninger i 1700-årene. På en tegning fra 1819 er spiret væk. I spiret hang Helligåndshusets klokke, som på fantastisk vis er bevaret som det eneste stykke originale inventar fra Helligåndshuset.

Klokken blev erhvervet i 1963 af en kyndig antikvitetshandler i Allerød fra en skrothandler, som havde fundet klokken på loftet af Holbæk Ladegård. Antikvitetshandleren tilbød Næstved Museum klokken for en pris, der afspejlede bronzens materialeværdi.

Næstved Museum forsøgte at rejse de nødvendige 2.000 kr. ved at opstille en indsamlingsbøsse og appellere til Næstveds offentlighed, men indsamlingen gav kun 500 kr. (det er den samme historie som dengang, man i 1934-35 samlede ind til en statue af Peder Bodilsen - resultatet blev som bekendt Danmarks mindste rytterstatue på Hjultorvet!).
I sidste øjeblik trådte Næstved Frivillige Bloddonorer til og bevilgede de resterende 1.500 kr., så Næstved Museum kunne indlemme Helligåndshusets klokke i sine samlinger.

Klokken bærer en oplysende indskrift:
KARSTEN OLSCHEN ANDRES OLSCHEN HANS DVFRICH HOSPITALSFORSTANDER ANNO 1630 DEN 28 APRYL ARENT KLEYMAN.
På siden desuden bomærker for KO og AO.

Fra Flensborg kendes et par klokkestøbere ved navn Karsten og Andreas Olufsen, men strengt taget kan der lige så godt være tale om to af Næstveds egne borgere, som har finansieret projektet sammen med hospitalets forstander Hans Duffrich.
Det kunne være årsagen til, at deres bomærker er indstøbt på klokkens sider.
Klokkestøber Arent Kleimann (aktiv 1615-1684) fra Lübeck må have støbt klokken. Man kender i alt 14-15 af hans klokker, støbt mellem 1615 og 1675.

Klokken har i en periode været magasineret, men er nu kommet tilbage i en fast ophængning i Kirkesalen. Man kan se, hvorfor den blev skrottet, for den er revnet. Til gengæld er der ingen forklaring på, hvordan den er endt i Holbæk Ladegård mellem 1804 og 1963.

PBH 2012
Bomærke for KO


Bomærke for AO


Prospekt over Næstved af Bruun 1753.