GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED     | Oversigt | Næste side

Gardehusarregimentet og Næstved
Margit Baad Pedersen

Foto af ungarsk post


Gardehusarerne har forladt Næstved.
Denne beretning er blevet til, medens Gardehusarkasernen stadig fungerede fuldt ud - men nu er det historie.
Størstedelen af regimentet flyttede omkring årsskiftet 2000-2001, - de sidste i sommeren 2003.

Beslutningen i maj 1999 om at nedlægge Gardehusarkasernen og flytte Gardehusarregimentet til Antvorskov kaserne sammen med to andre regimenter affødte voldsomme protester, underskriftindsamling, demonstration på kasernen og forsøg fra lokalpolitisk hold på at få omstødt folketingets beslutning. 

Fra demonstrationen på kasernen 24. maj 1999

Foto - fra demonstrationen på kasernen 24. maj 1999

Beretningen her er et uddrag af Næstved Museums årsskrift
"Liv og Levn" nr 14 - 2000


Årsskriftet  kan købes på museet 
Pris 50 kr