GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Soldaterhjem

Den Snes Værtshuse, der findes i Næstved, i Forbindelse med den Snes Kroner, man faar udbetalt hver tiende Dag, er jo hurtigt overset. Denne formulering stammer fra Soldat i Næstved, og løsningen på det dilemma kunne være soldaterhjemmet, hvor man kunne gå hen og få en billig kop kaffe og et stykke wienerbrød. 
Der var to soldaterhjem i Næstved. Det ene blev drevet af KFUM og havde til huse i KFUM's bygning i Jernbanegade, hvor det blev etableret i 1913. Det lukkede i 1980. 
Foto fra KFUM
Her kunne man læse, skrive breve, drikke kaffe og spise wienerbrød - men kortspil var forbudt.

Foto af kortspil på Dannevirke

Foto - af kortspil på Dannevirke


Det andet soldaterhjem lå ude ved kasernen, på hjørnet af Glentevej og Kildemarksvej. Kommunen havde købt grunden og bekostet opførelsen af bygningen, der blev lejet ud til soldaterhjemsforeningen Dannevirke. Det blev taget i brug den 1. november 1940 og måtte udvides i 1957. Men efterhånden mindskedes søgningen, og den 31.marts 1968 måtte man dreje nøglen om. På det tidspunkt havde soldaterne fået mere og mere fritid, de fik fast frirejseordning og foretrak at tage hjem, så snart det var muligt. 

Foto af kø ved serveringslugen på soldaterhjemmet Dannevirke ca. 1958

Foto - Kø ved serveringslugen på soldaterhjemmet Dannevirke ca.1958. 


En gammel gardehusar husker, at det han havde lettest ved at lære i sin rekruttid, var at gå op på soldaterhjemmet på Glentevej. Her var et fristed for de "forfulgte", og jeg har ihvertfald tilbragt mange timer der, og skrevet mange breve.