GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Restauranter og værtshuse

Vi havde ikke råd til at gå i byen, lyder det fra de tidligere gardehusarer, og der blev også klaget over, at de som soldater i uniform mødte en kold skulder mange steder i byen. I slutningen af 1940'erne måtte kontaktudvalget gå ind og behandle en klage fra byens restauratører over soldaternes opførsel. Det vides ikke, hvad årsagen til konflikten egentlig var, men normalt bundede den slags i, at soldaterne kunne virke meget dominerende, når de kom i flok og var uniformeret, som de skulle være også i deres fritid helt frem til slutningen af 1960'erne. Tilmed var de dårlige kunder, der kunne sidde og hænge i timevis over en enkelt øl.

En gammel husar fortæller om sin tid i Næstved o. 1960, at en restaurant overstråler alle andre i erindringen. Det var Landsbyen i Jernbanegade, nu forlængst nedrevet og erstattet af en brugsforening. Landsbyens store lokale var dekoreret med kunstige træer af papmaché, diverse møllehjul, kunstige kornneg etc., der skulle give en rustik atmosfære. Belysningen var dæmpet, der var røde lampeskærme på næsten alle lamper. Et orkester - jeg mener at kunne huske, at det hed Axel Schoubos Orkester - spillede hver aften. Musikanterne optrådte i røde smokinger. 

Foto fra Landsbyen

Foto - fra Landsbyen


Landsbyen var stedet, hvor husarerne traf pigerne fra Næstved. Der var altid flere husarer end piger, så en gang imellem opstod der ballade. Restauranten havde truffet sine forholdsregler - hvis man var i Uniform M/44, blev man ikke lukket ind, før man havde afleveret sin feltlivrem i garderoben - en sammenlagt feltlivrem i kyndige hænder var et formidabelt våben. Men hvis der opstod uroligheder, ændrede de sig meget snart til "husarerne mod de civile".

Dengang var det ikke en politiopgave at stoppe uroligheder på Landsbyen, det hørte under regimentet. Man tilkaldte gendarmeripatruljen eller beredskabsvagten fra kasernen, der ankom med håndvåben og knipler, og som meget hurtigt og håndfast sørgede for at genoprette ro og orden. Mange husarer stiftede mere eller mindre kortvarige forbindelser med piger fra Landsbyen - sygeplejeelever fra Amtssygehuset var i særlig høj kurs - men der kendes også eksempler på, at husarer er blevet gift med en landsbypige og har bosat sig i Næstved.