GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Velkomstmøder før og nu

En af kontaktudvalgets vigtigste opgaver gik ud på at byde de nye rekrutter velkommen til byen. Det foregik ved en stor halvårlig sammenkomst, som kommunen gav økonomisk tilskud til.

I juni 1948 blev velkomstmødet afholdt i Bygningens teatersal, hvor Svend Holst bød velkommen og motiverede et Leve Kongen. 5. Regiments musikkorps, der på det tidspunkt var tilknyttet Gardehusarregimentet, spillede, og borgmester Calum bød soldaterne velkommen som midlertidige borgere i byen, der som han udtalte altid har været stolt over at være garnisonsby. Provst V. Joensen holdt en "alvorsbetonet" tale til soldaterne, og regimentschefen oberst M. Fog takkede for byens velkomst. Ind imellem var der underholdning med oplæsning af småhistorier og humoresker samt musikalske indslag ved en repræsentant for det lokale amatørteater. Bagefter fik befalingsmændene kaffe i et af selskabslokalerne, medens rekrutterne fik serveret i Casanova, som danserestauranten i Bygningen hed på det tidspunkt. Her sørgede de selv for den videre underholdning med sang og musik. 

Trods alle gode hensigter satte velkomstmøderne sig ikke nogle varige spor i forhold til de mange andre indtryk, soldaterne fik under deres tid i Næstved. Ikke en eneste af de adspurgte, der var indkaldt som værnepligtige i perioden fra slutningen af 1940'erne til begyndelsen af 1960'erne, husker disse møder med de mange gode ønsker og formanende ord. Det står hen i det uvisse, hvornår denne form for velkomst til nye rekrutter holdt op, men møderne omtales endnu i midten af 1960'erne. Da byens nuværende borgmester, Henning Jensen, i 1991 begyndte at holde velkomstaftener for de nye rekrutter ved Gardehusarregimentet, blev det omtalt som et helt nyt initiativ.

Foto fra velkomstmøde i 1990'erne

Foto - fra velkomstmøde i 1990'erne


De første møder i 1990'erne blev afholdt i Næstved Gymnasiums aula, senere er de flyttet til det gamle ridehus på Grønnegades Kaserne. Programpunkterne fra 1991 er blevet gentaget ved alle efterfølgende møder.

Kommunens informationschef er konferencier og byder velkommen, borgmesteren byder velkommen til Næstved og giver en kort orientering om byen, kulturudvalgsformanden fortæller om de lokale tilbud inden for idræt, musik m.m., turistchefen viser en turistvideo og omtaler seværdigheder i byen og omegnen, politimesteren formaner soldaterne til at opføre sig ordentligt, når de går i byen, og lade være med at køre bil hjem, når de har drukket, og regimentschefen eller en repræsentant for denne takker for aftenen.

Mellem alle talerne er der musikalske indslag leveret af et af Næstved Musikskoles orkestre samt en eller to sangerinder, og i pausen serveres fadøl og cola samt sandwich. Der har efterhånden udviklet sig nogle helt faste ritualer omkring disse aftener, der synes fuldstændigt løsrevet fra mødernes egentlige indhold. Talerne påhøres i ro og orden, men det er tydeligt, at der kun er tålmodighed til at lytte til ganske korte indlæg.

Det væsentlige er musikken og frem for alt de piger, der synger. Et af de første år optrådte der en sangerinde ved navn Berit, som åbenbart gjorde et uudsletteligt indtryk. Mindet om Berit er gennem befalingsmændene overleveret fra årgang til årgang af nye rekrutter, og nu har man fra arrangørernes side taget konsekvensen af det: de to sangerinder, der optrådte ved dette års velkomstarrangement, blev præsenteret som Berit Sisters. Rekrutterne mødte frem i et mægtigt humør og med bannere, hvor der bl.a. blev spurgt efter Berit, og ikke så snart havde Berit Sisters vist sig på scenen, før alle stod på stolene, dunkede hænderne mod hjertet og taktfast råbte på Berit. Ved afslutningen takkede musikskolens leder da også befalingsmændene, fordi de viderefører den ærværdige Berit-tradition, som han kaldte det. Sammen med aftenens program var der uddelt en folder med kontaktpersoner til Næstveds idrætsforeninger, hvilket synes ret spildt - de fleste endte med at blive kastet op i luften som konfetti.

Program for velkomstmøde i april 2000 
(indscannet opslag som pdf-fil)