GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Turisme - husarernes by

Gennem de sidste tolv år er Næstved rent turistmæssigt blevet markedsført som husarernes by. Før den tid blev Gardehusarregimentet nævnt i turistbrochurer fra Næstved, men slet ikke på den fremtrædende plads, det har i dag. I 1947 blev der ganske vist udgivet en brochure i form af en fingeret dagbog fra en ferie i Næstved, og den imponerende Gardehusarkaserne var et af feriens udflugtsmål, der kunne nås med bybus. Men i begyndelsen af 1970'erne var Gardehusarkasernen ikke en gang med på bykortet i den brochure, som kommunen udgav med orientering om byen til eventuelle tilflyttere. Både Skyttemarksvej og Kildemarksvej ender i ingenting på kortet. Så sent som i 1985 anvendte man stadig det slogan, der blev skabt i 1930'erne: Gammel af år - ung af sind.

Den officielle jubilæumsplakat fra byens 850-års jubilæum i 1985 havde ikke det mindste spor af gardehusarer - de fire ryttere i vignetten på plakatens øverste højre hjørne var dragoner, ikke husarer. Gardehusarernes onsdagsridt i byen nævnes dog i jubilæumsårets aktivitetskalender. En turistfolder fra samme år har en gallaklædt gardehusartrompeter som det ene af tre motiver fra Næstved. 


Tegning af husarsymbol

I oktober 1989 kunne turistchef Elsa Terp præsentere en ny turistbrochure for Næstved. Holst Reklamebureau stod bag den nye brochure, der på omslagets for- og bagside viser en gallaklædt gardehusar til hest set henholdsvis forfra og bagfra. 
Denne tegning er blevet anvendt i utallige sammenhænge lige siden. Den hilser trafikanterne velkommen til husarernes by ved Næstveds indfaldsveje - og bagsideplakaten siger på gensyn, når man kører ud af byen.

I anledning af Gardehusarkasernens 50 års jubilæum i 1990 valgte Næstveds malermestere at bruge den ansigtsløse husar som motiv på en stor gavludsmykning, som malermester Arne Hulbæk udførte på Farimagsvej. Man møder også motivet på de små plakater, som Cityforeningens medlemmer har i deres butiksdør. Frimærkeklubben brugte det til både plakat, udstillingskatalog og særstempel ved en stor frimærkeudstilling i Næstved i 1990, Handelsstandsforeningen bruger det på en folder med kort over parkeringspladser, og det sidder i miniformat øverst på Turistbureauets månedlige aktivitetskalender. Der er ikke mange muligheder for at overse gardehusarerne i Næstved.

I 1990'erne er der produceret en lang række forskellige souvenirs med husarmotiv. Der er lavet askebægre, nøgleringe, kuglepenne og naturligvis postkort. I 1991 blev Husarvinen præsenteret, og der findes også en Husarpilsner. Gardehusarregimentet gik selv ind i en mere turistmæssig markedsføring i samarbejde med Erhvervsrådet og Turistbureauet. I 1994 præsenterede oberst Holger Olsen en flaskeskjuler i form som en husar samt en tilsvarende 1,20 m høj træfigur med estandart til at stille f.eks. uden for en forretning. Modellen til både flaskeskjuleren og træhusaren er hentet fra de tilsvarende for Livgarden. Flaskeskjuleren bruges af regimentet, når der skal gives gaver, men er også meget brugt blandt erhvervsdrivende i Næstved som emballage til vingaver ved receptioner. På Turistbureauet oplyses, at der er solgt ca. 15.000 flaskeskjulere. Der er her tale om et PR-fremstød for Gardehusarregimentet, der i lige så høj grad opfattes som et fremstød for Næstved. 

Foto af husarsouvenirs

Foto - souvenirs


I brochuren for år 2000 er en hel side viet Gardehusarernes by med fire farvestrålende fotografier af husarer i galla, og en tekst, hvor det bl.a. hedder, at Næstved har glæde af de beredne soldater i de flotte uniformer. Hver onsdag omkring kl. 13.00 rider Gardehusarregimentets hesteskadron gennem byen. 

Foto fra turistbrochuren 2000

Fotos - fra turistbrochuren 2000


 

Foto fra turistbrochuren 2000

 


 

Foto fra turistbrochuren 2000