GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Besøg på kasernen 

Under overskriften Befolkningen skal kende Soldatens raske Liv præsenterede en af Næstveds aviser programmet til Gardehusarregimentets forældredag den 1. september 1946. Der var tale om et meget nøje tilrettelagt indslag i tidens bestræbelser på at bringe forsvaret og befolkningen nærmere hinanden, og der blev ikke alene satset på de værnepligtiges familie og kærester, men også på civilbefolkningen som sådan. Til at stå i spidsen for arrangementet var der valgt et præsidium med obersten i spidsen, og blandt de øvrigt medlemmer var amtmanden, borgmesteren, formanden for Næstved Idrætsforening og rektor for Herlufsholm. Foruden parade og taler samt opvisninger omfattede programmet en svømmekonkurrence mellem Gardehusarregimentet og svømmeforeningen samt atletikkonkurrencer mellem Gardehusarregimentet og Næstved Idrætsforening om en vandrepræmie.

I årene efter blev der holdt de såkaldte forældredage, men der blev øjensynligt en pause, for i juni 1961 noteres det, at traditionen med forældredag nu er genoptaget. Arrangementet kørte nu en årrække med et fast program, der omfattede parader og opvisninger. Der kom mellem 1200 og 2000 mennesker på kasernen ved disse lejligheder. 

På et tidspunkt blev forældredag og almindeligt åbent hus slået sammen med gardehusarforeningernes jubilarstævne. Arrangementet lå i midten af juni, som var soldaterforeningernes traditionelle tidspunkt for jubilarstævne. Åbent hus-dagen var tidligere sluttet ca. kl. 16, men i 1993 blev et nyt programpunkt føjet til, nemlig åbent telt med musik og dans til kl. 24. Fra 1997 har der været holdt åbent hus i midten af august, og programmet er stadig blevet udvidet med flere og flere muligheder for aktiviteter for både børn og voksne som supplement til de mere traditionelle opvisninger. Disse åbent hus-arrangementer tiltrækker nu mellem 5000 og 8000 besøgende afhængigt af vejret og er Gardehusarregimentets største PR-aktivitet. 

Foto af forældredag 1964. Kampvognen beundres på behørig afstand

Foto - Forældredag den 7. juni 1964. Kampvognen beundres - men på behørig afstand.


 

Foto af åbent hus 2000. Kampvognene studeres mere indgående

Foto - Åbent hus den 19. august 2000. Nu studeres de udstillede kampvogne noget mere indgående end for fyrre år siden.


I lighed med andre kaserner tilbyder Gardehusarkasernen ferieaktiviteter for børn. Tidligere var regimentet vært for københavnske feriebørn. En avisnotits i 1950 oplyser, at ni drenge var ankommet og skulle "gøre tjeneste" ved Gardehusarregimentet i tre uger. I de senere år har der vært tale om enkeltdagsarrangementer i forbindelse med Næstved Idræts Unions ferietilbud "Frisk Ferie". En flok børn besøger museet og staldene, hører om våben, ser en kampvogn, prøver nogle af forhindringerne på forhindringsbanen, spiser frokost i form af en feltration og bliver sløret i ansigtet.

Foto af feriedrenge omkring 1950

Foto - feriedrenge o. 1960


 

Foto af feriebørn i 1990'erne

Foto - feriebørn 1990'erne


Hvert år den 10. februar fejrer Gardehusarregimentet sin fødselsdag. Dagen begynder med en gudstjeneste i Sct. Peders Kirke kl. 8 for regimentets personel incl. civilt ansatte og som tidligere nævnt med borgmesteren som inviteret gæst. En af regimentets feltpræster forretter gudstjenesten, og orglet suppleres ved denne lejlighed af en trompeter. Også en række gamle gardehusarer er til stede ved denne lejlighed. I princippet kan alle overvære gudstjenesten, men som regel kommer der ingen helt udenforstående.

Foto af indrykning i kirken omkring 1970

Foto - indrykning i kirken o. 1970


Morgenduelige næstvedborgere kan dog ikke undgå at bemærke de mange soldater, der kommer marcherende eller bliver transporteret i biler, samt hesteskorten, der rider op foran kirken i galla. Fødselsdagen fortsætter med kransenedlægning på kasernen ved mindesmærket for de faldne fra 29. august 1943. Derefter er der stor parade med uddeling af legater og præmier. Bl.a. uddeles Lauras legat til værnepligtige ved hesteskadronen, der har udvist særlig omhu ved pasning af hestene.
For at kunne overholde traditionerne ved denne lejlighed skal regimentet altid have en hoppe ved navn Laura. Laura rides frem, får serveret gulerødder på en sølvtallerken af regimentschefen og bivåner uddelingen af legatet.
Også kransenedlægning og parade er offentligt tilgængelige begivenheder, men i praksis kommer der ganske få udenforstående ud over nogle gardehusarforeningsmedlemmer og pressefolk. Fødselsdagen slutter med en aftenfest den følgende lørdag, og denne del er kun for regimentets personel og inviterede gæster. Dronningen deltager ofte i festen, men der er ingen adgang for pressen ved denne lejlighed. 

Foto af Laura der får gulerødder af sølvtallerken ved fødselsdagsparade 2000

Foto- Laura får gulerødder af sølv- tallerken ved fødselsdags paraden 10. 2. 2000