GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Civiles brug af kasernen og dens faciliteter

Tidligere var en kaserne lukket område, hvor ingen uantastet kunne passere vagten. Sådan var Gardehusarkasernen også. En tidligere gardehusar, der i 1964 kørte til Næstved for at vise sin far, hvor han havde været soldat, blev afvist i vagten, selv om han havde medbragt sin soldaterbog - der var simpelthen adgang forbudt, hvis man ikke havde et adgangskort eller et gyldigt ærinde, der kunne udløse en passerseddel. I dag kan man gå forbi uden så meget som at skulle sige, hvem man er eller hvad man skal. Vagten fungerer i dagtimerne mest som et informationskontor, hvor man kan spørge om vej.

Mange civile har deres gang på kasernen i forskellige ærinder. Næstved Kommune har gennem mange år kunnet disponere over kasernens gymnastiksal, når der skal fordeles lokaler til idrætsforeninger. Hvert år får kommunen oplyst, på hvilke tidspunkter, gymnastiksalen ikke bruges af soldaterne. Det er i øjeblikket nogle hverdagsaftener, det meste af lørdagen samt søndag eftermiddag. Tiderne fordeles til de interesserede foreninger, og kommunen betaler for lys og varme i de timer, gymnastiksalen benyttes. Sidste vinter trænede gymnastikforeningen Springstjernen, Næstved Motorklub og den nystartede rulleskøjteklub IFK In-linere på kasernen. 

Foto af rulleskøjteløbere der bruger parkeringspladsen til træning

Foto - rulleskøjteløberne bruger den store parkeringsplads til træning


Øvelsesområdet bruges også af civile foreninger. Næstvedafdelingen af Dansk politihundeforening fik allerede ved oprettelsen den 30. august 1945 en aftale med Gardehusarregimentet om at kunne træne i det sydvestlige hjørne af øvelsesområdet, hvor der også er etableret terrænbane til rytterne. Året efter gav obersten også tilladelse til at stille et klubhus op. 
Næstved Flugtskytteklub er den anden lokale forening med en fast lejeaftale. I øvelsesområdets sydøstre hjørne anlagde de i 1981 deres egen skeetbane og opførte et klubhus.