GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Kasernen som kunde

Da muligheden for at få gardehusarerne til Næstved kom frem i 1937, blev den økonomiske fordel for det lokale erhvervsliv fremhævet, og Handelsstandsforeningen rettede henstilling til byrådet om at arbejde for, at Næstved fik kasernen. En kaserne kunne på det tidspunkt agere som en selvstændig økonomisk enhed, der som en naturlig ting lagde sine indkøb lokalt. Men selv i vore dage, hvor der er faste regler for, hvordan statens institutioner skal købe ind, og hvor nogle leverancer er ude i fælles statslig licitation, har kasernen mulighed for at bruge lokale leverandører og håndværkere.

Samarbejdet mellem kasernen og leverandørerne kunne være meget tæt. Således fortælles det fra 1950'erne, at boghandler Jørgen Christensen besøgte kasernen hver dag for at modtage bestillinger på blanketter og andre tryksager, som firmaet leverede. Han kørte rundt til alle de forskellige kontorer, og der kunne gå et par timer med disse daglige besøg. Jørgen Christensen var den ene af to sønner i boghandelen, der på det tidspunkt stadig blev drevet af faderen, Georg Christensen. Da boghandelen fejrede 100 års jubilæum i 1951, var der en række GHR-officianter og officerer blandt gratulanterne, og de var også inviteret til jubilæumsfrokosten. Ved 125 års jubilæet mødte gardehusarerne op foran forretningen til hest og med trompetere for at ønske tillykke.

Foto Hesteskorten gratulerer

Foto - Hesteskorten gratulerer 1976


Husarer med trompetere havde i øvrigt også ønsket Jørgen Christensen tillykke på hans private bopæl i anledning af hans 50 års fødselsdag.