GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Gardehusarregimentets udadvendte aktiviteter 

Gardehusarregimentet er meget bevidst om, at man i hesteskadronen har en enestående mulighed for at yde PR-arbejde for forsvaret som sådan. Langt tilbage i tiden har de beredne gardehusarers opvisninger været trækplaster ved utallige arrangementer. Man har fra regimentets side satset på at komme så langt omkring som muligt, og dyrskuer over hele landet har gennem tiden nydt godt af husarerne og deres heste.

I den informationsbrochure, som Gardehusarregimentet har udsendt om at aftjene sin værnepligt ved regimentets hesteskadron, nævnes det, at hesteskadronens personel ud over at få træning i at ride eskorte med tilhørende sabeleksercits indøver et opvisningsprogram enten i kvadrilleridning eller som ungarsk post. Sidstnævnte er helt frivilligt - det kræver både mod og talent at stå på to heste og køre dem i alle gangarter.

Foto af ungarsk post ved en opvisning på kasernen

Foto - Ungarsk post ved en opvisning på kasernen


 

Foto af trojka

Foto - Trojka


Alle disse opvisninger har regimentets hjemby jo ikke umiddelbart megen glæde af, men det er ikke usædvanligt, at et stort opvisningsprogram også præsenteres i Næstved ved en eller anden lejlighed. Det skete f.eks. i 1965, da hesteskadronen havde tilstrækkeligt med erfarne og dygtige ryttere til både at kunne stille med fire, der kørte ungarsk post, og en seniorsergent, der mestrede trojkaen, dvs. han stod på to heste og styrede tre foran sig. Efter den store opvisningstur til England, blev programmet vist i slutningen af august 1965 i forbindelse med et idrætsstævne på kasernen, som den lokale Lions Club havde arrangeret til fordel for soldaterhjemmene. I 1994 skulle husarerne igen til England, og deres opvisningsprogram blev forinden vist under Næstved festuge. 
foto - sabelhug

Kålhoveder på stager må gøre det ud for fjenden, når gardehusarerne i vore dage demonstrerer deres færdigheder med sablen. Opvisning i Rådmandshaven den 27. maj 2000 ved Musiktræf 2000 arrangeret af de grønne spejderes musikkorps.

Foto af opvisning med motorcykel med sidevogn

Foto - opvisning med motorcykel (sidevogn)


Gardehusarregimentet har også deltaget i vistnok alle de tattoos, der blev afholdt gennem en årrække i halvfjerdserne og firserne, først i Slagelse, senere på Rosenborg eksercerplads i København. Her deltog som regel både hesteskadronen og et motoriseret hold. Motorfolkene kunne f.eks. efterligne hesteskadronens kvadrilleridning ved at køre kvadrille med otte jeeps i en rasende fart. Eller de kunne lave en mere showpræget opvisning, som f.eks. kunne bestå i kørsel på motorcykel med sidevogn. Under kørslen tog sidevognspassageren sidevognens hjul af, lagde det på jorden, samlede det op og satte det på igen. 


Man er ved Gardehusarregimentet meget bevidst om, at regimentet er dronningens garderegiment, men det hindrer ikke, at hesteskorten også i sin hjemby har stillet sig til rådighed ved talrige begivenheder i kommunalt regi. Det kan f.eks. være indvielse af ny rådhusafdeling eller af en gågade, fejring af borgmesterens runde fødselsdag eller markering af borgmesterskifte. Også et byrådsmedlems jubilæum kan gardehusarerne være med til at festligholde. Omfanget af deltagelsen varierer fra et par trompetere til fods i almindelig udgangsuniform til en gallaklædt bereden styrke med trompetere.

Ved særlige lejligheder bliver regimentets åbne karet stillet til rådighed, som det f.eks. skete i forbindelse med borgmester Svend Hansens afgang i 1988, da borgmesteren blev kørt gennem byen i kareten. Gardehusarerne var trukket i galla, og regimentschefen talte. Som den nuværende borgmester udtrykker det: Gardehusarerne har kastet glans over mange begivenheder i Næstved og har været med til at højne dem. 

Foto af indvielse af Indre Ringstedgade. Gardehusarregimentets karet.

Foto - Da Indre Ringstedgade blev indviet som gågade i 1976, blev borgmesteren og politi- mesteren kørt gennem gaden i Gardehusar- regimentets karet.