GARDEHUSARREGIMENTET OG NÆSTVED      Forrige side | Oversigt | Næste side

Byens møde med Gardehusarregimentet 

Foto af sammenstimlen midt i byen

Foto - Sammenstimlen midt i byen


Byridt

Hver onsdag klokken 13 rider hesteskorten gennem Næstved by, og det er ved den lejlighed, de fleste næstvedborgere møder gardehusarerne. Tidspunktet for byridtet er almindelig kendt. Det viser det sig, når man spørger en folk på gaden en anden dag i ugen.

Foto af byridt - eskorten passerer rådhuset

Foto - Byridt - eskorten passerer rådhuset


Det ugentlige byridt rækker tilbage til midten af 1970'erne. Frem til 1989 red man hver onsdag midt på formiddagen. Tidspunktet blev ændret til over middag, fordi der kunne være problemer med også at få plads til hestene, når der kører lastbiler med varer til forretningerne i gågaderne om formiddagen.

Byridtet er for regimentet et nødvendigt led i træningen til den eskortetjeneste, der er hesteskadronens egentlige formål. Såvel heste som ryttere skal vænne sig til at ride i gader med mennesker og biler og alle de lyde, det afstedkommer. Både trompeterkorps og paukehest er med om onsdagen. Paukerne bliver kørt ind til byen i en varevogn og spændt på paukehesten ved obelisken på Teatergade. Idet eskorten passerer rådhuset, blæser trompeterne første gang, og eskortechefen hilser op til borgmesteren, en lille gestus, der for borgmesteren er med til at understrege, at Gardehusarregimentet hører til i byen.

Foto af turister der klapper majorens hest

Foto - Turister klapper majorens hest


Byridtet tiltrækker også turister. En familie fra Thy, der holdt ferie ved Bisserup, fulgte den 5. juli 2000 med gardehusarerne rundt i byen, og børnene fik lov at klappe majorens hest, da eskorten gjorde holdt ved Munkebakken for at paukerne kunne blive spændt af.

Juleridt

En oprindeligt helt intern juletradition ved regimentet, der vistnok tog sin begyndelse i 1958, har med tiden udviklet sig til en offentlig begivenhed i byen. I februar 1961 nævnes det i Gardehusaren, at det er blevet en tradition, at officerer en af de sidste dage før jul iklæder sig galla med påtrukket pels og "rider julen ind". I år [1960] red 12 officerer med trompetere gennem byen, hvor de aflagde visitter ved stabsofficererne og chefen for befalingsmandsskolerne for til sidst at slutte hos regimentschefen.
I 1966 blev der indlagt en visit hos borgmesteren i programmet. Han tog imod foran rådhuset, hvor der blev serveret gløgg til rytterne og gulerødder til hestene, og dermed havde juleridtet antaget den offentlige karakter, der er bevaret til i dag.

Foto af juleryttere ved rådhuset 1967

Foto - juleryttere ved rådhuset 1967

 


 

Foto af rådhusets personale med gløgg til julerytterne 21. december 1999

Foto - Rådhusets personale stod parat med den traditionelle gløgg til julerytterne den 21. december 1999 

Foto af udveksling af julehilsner

Foto - Der udveksles julehilsner med repræsentanter for cityforeningen på Hjultorvet


Juleridtet sluttede i kasernegården, hvor eskortechefen overbragte regimentschefen de hilsener, han havde modtaget i byen - og hestene fik juleridtets sidste portion gulerødder, denne gang serveret af obersten og hans hustru.

Foto af obersten der modtager julehilsnerne

Foto - obersten modtager julehilsenerne


 

Foto af hestene der får dagens sidste portion gulerødder

Foto - Hestene får dagens sidste portion gulerødder