Fiskeri og træbåde - oplevet i 1990

Registreringen (afsluttet 1990) af træbrugsfartøjer i Storstrøms amt er en udløber af en kampagne, startet af Handels -og Søfartsmuseet på Kronborg i 1940'erne. 
Museets nu afdøde medarbejder, konservator Chr. Nielsen, cyklede i en årrække rundt i en stor del af landet og opmålte omkring 80 forskellige bådtyper. Der er tale om typer, hvoraf flere i dag er forsvundet, men takket være disse opmålinger ved vi i dag, hvordan disse fartøjer så ud.

 Allerede i 1940'eme vidste man, at det var ved at være sidste udkald, idet mange af de opmålte fartøjer var meget gamle, eksempelvis jagten ANNA« af Vejle, der var bygget i 1794.

Det lykkedes dog med disse opmålinger at dokumentere et pænt antal fartøjstyper, fordelt ud over det meste af landet. Undtaget herfra var dog Storstrøms- og Vestsjællands amter.

Når man i dag ser på fartøjer, der er opmålt af Chr. Nielsen, er det iøjnefaldende, hvor forskelligartede de er. Alle arter af brugsfartøjer er repræsenteret: fiskerbåde. lodsbåde, isbåde, fragtskibe, kadrejerjoller, smakkejoller og meget mere. Den netop afsluttede registrering tegner et mere ensartet billede, idet der med få undtagelser udelukkende er bevaret fiskerfartøjer (note l).

Storstrøms amt er et af landets mest kystrige amter med hele 1100 km kystlinie. Selve registreringen har taget ca. 3 måneder. Det er lang tid, men der er mange krinkelkroge med mange fiskerlejer, specielt på Sjællandskysten. Skal en registrering være bare nogenlunde dækkende, er det nødvendigt at gennemgå hele området grundigt. Og der har da også vist sig mange overraskelser undervejs.

Registreringen har dels bestået i en fotografering af de enkelte fartøjer og dels i en ganske kort beskrivelse. Desuden, hvor det har været muligt, en beskrivelse af, hvem der har bygget fartøjet, hvor og hvornår.

  Fiskeren og hans båd  Pil - næste side

 

 

Note l

Registreringen af brugsbåde af træ i Storstrøms amt foretages som et projekt under jobtilbudsordningen. Jes Kroman, som er arkitekt MAA med speciale i skibsopmålinger, har i perioden april til oktober 1990 være ansat af Præstø kommune, der velvilligt har udlånt ham til Næstved Museum, som har været base for kampagnen. Registreringsmaterialet indgår i Næstved Museums samlinger. Handels- og Søfartsmuseet takkes for god hjælp.