Opmålingsfasen

Registreringen er afsluttet. Der fremtræder nu for første gang et samlet indtryk af amtets kultur omkring brugsbåde og menneskene bag denne kultur. 

På grundlag af registranten er der nu udvalgt ca. 30 større og mindre fartøjer, hver især karakteristisk for den enkelte bådebyggers produktion. Fartøjerne er udvalgt ud fra et ønske om at få belyst området så alsidigt som muligt. 

Det er meningen, at disse opmålinger fra Storstrøms amt senere skal indgå i en samlet publikation over bådtyper fra hele landet. 

De fartøjer, der er udvalgt til opmåling, dækker geografisk det meste af Storstrøms amt. Da projektet er tidsbegrænse!, er i første omgang kun udvalgt mindre fartøjer, der ikke er så tidskrævende at opmåle. Senere kan det komme på tale at søge midler til opmåling af større fiskefartøjer såsom trawlere og lignende.

Den geografiske fordeling af de udvalgte både

Den geografiske fordeling af de udvalgte både.

 


Type Bygmester/Sted
Bundgarnsjolle J. Wridt. Rødvig
Bundgarnsjolle ND 301Boeberg, Fakse Ladeplads
Røgtejolle Boeberg. Fakse Ladeplads
Bundgarnsjolle Mortensen, Fakse Ladeplads
Pram F. Nielsen. Petersværft
Jollepram Eriksen. Petersværft
Kvase MINERVA«      M. Jacobsen, Karrebæksminde
Røgtejolle M. Jacobsen, Karrebæksminde
Hyttefad M. Jacobsen, Karrebæksminde
Garnpram Vennike. Stege
Røgtejolle Kristensen. Røddinge
Pram Kristensen. Røddinge
Smakkejolle Nykøbing F.
Røgtejolle L. Andersen, Vålse
Pram L. Andersen, Vålse
Sejljolle L. Andersen, Vålse
Lodsjolle Frederiksen. Stubbekøbing
Tætjolle Frederiksen. Stubbekøbing
Røgtejolle Frederiksen. Stubbekøbing
Røgtejolle Hansen. Stubbekøbing
Røgtejolle E. Olsen, Sakskøbing
Postbåd Bandholm
Garnjolle Nielsen, Fejø
Røgtejolle M. Olsen, Nakskov
Bundgarnsjolle Langø
Røgtejolle Rasmussen. Langø
Pæleflåde Rasmussen, Langø
Dæksbåd N 66 LIS«Rasmussen, Langø
Jollepram Errindlev