Fartøjerne

Det er hensigten med en registrering af træfartøjerne at få belyst alle de forskellige typer, der er inden for området. 

Det er helt åbenbart især inden for fiskeriet, at træfartøjerne har overlevet. Der er ikke mange servicefartøjer af træ tilbage, kun et par lodsbåde, en postbåd og nogle flåder af forskellig slags. Postbåden, der i dag betjener øerne i Nakskov Fjord, er bygget i Bandholm i 1924 som den første bilfærge til Fejø.

Der er ikke længere tale om egentlige egnsforskelle i bådebyggerarbejdet, snarere forskel fra bådebygger til bådebygger. Bådens facon afhænger af bådebyggerens ideer om, hvordan sådan en skal se ud, blandet med kundens specielle ønsker. 

Den moderne kommunikation har været med til at nedbryde disse egnsforskelle. Bådebyggeren kan i dag gå på biblioteket og låne bøger om sit arbejde, og hvordan det samme arbejde ser ud over hele verden. Det er også lettere at komme rundt i landet, så det er naturligt, at man besøger hinandens værfter. 

Et eksempel på, at det er fartøjets brug, der afgør faconen, er pæleflåderne fra Langø ved Nakskov. Det er praktiske flåder til slåning og optagning af pæle. Der er dog her samtidig tale om en egnsbestemt type, idet denne slags flåder ikke findes andre steder i landet. 

Når man rejser rundt langs kysten, er det let at se. at i de områder, hvor der er en lokal bådebygger, der er man også mere til træ«. Det vil sige, at man passer bedre på sine fartøjer, ligesom der anskaffes flere træfartøjer. 

Mange bådebyggere har udelukkende bygget både til lokalt brug, men enkelte har af en eller anden grund fået et ry. der er nået ud over sognegrænsen. Det har betydet at man kunne se hans både i andre egne af landet.

Foto af Pæleflåde på Langø

Pæleflåde på Langø, foto Jes Kroman.

 

Fakse Ladeplads

Et af de bedste eksempler på dette er de 2 værfter i Fakse Ladeplads: Boeberg og Olsen's værft og Frede Mortensen's værft. De byggede begge en anselig mængde bundgarnsjoller til fiskere over hele landet og blev virkelig velrenommerede. Disse fartøjer ses stadig i aktivitet overalt i danske farvande.

 

Fejø og åledrivkvaseme  Pil - næste side