Stevns

I området ved Stevns er der dybt vand, og bunden er en blanding af kridt og flint, der er meget hård. Der bruges meget lange egepæle, de eneste, der kan holde. Disse koster ca. kr. 1000,- stykket! Det tager desuden længere tid at slå disse pæle i på grund af den hårde bund. Nogle dage kan man slå 5-10 pæle, andre dage færre. Da pælene er meget svære at slå, betyder det, at man lader dem stå vinteren over, med den risiko der er for at havisen knækker dem. Sådan en 2-3 år med havis er nok til, at en bundgarnsfisker kan få alvorlige økonomiske problemer. 

De fleste bundgarnsfiskere holder i dag til i velbeskyttede havne, men mange af disse er af nyere dato, og fiskerne har ofte selv været med til at bygge dem. I Bøgeskoven på Stevns har man først fået havn i 1970'erne. Længere nede på Stevns Klint fiskede man tidligere direkte fra kysten, og her halede man i dårligt vejr bådene op på siden af klinten. Desuden måtte alle garn og øvrigt grej fires op og ned over klinten.

Foto af Både på Stevns Klint

Både på Stevns Klint, postkort i Stevns Museum.


Knudshoved

Ved Knudshoved Odde lå ved Oreby Skov et fiskerleje ud mod Storstrømmen. Her var fiskerne fælles om en større båd, der lå for svaj ud for kysten. Alt grej blev transporteret frem og tilbage med en pram. Alene blev aftaget af opkøbere, blå. Martensfamilien i Karrebæksminde, der kom sejlende i kvaser. Den store båd blev om vinteren trukket på land med en kraftig talje. 

På den anden side af odden, i bunden af Avnø Fjord, ligger nogle små fiskerlejer ved Avnø Slot. De ligger meget velbeskyttet her i det fladvandede område. Her er faktisk så fladt vand, at man ikke kan sejle hertil i andet end små pramme. 

Der er ind til det ene leje gravet en rende på 200-300 meter. Denne er gravet i hånden ved lavvande. Desuden er den lille havn gravet ved håndkraft!

Karrebæk og Albuen

I Karrebæk har fiskerne haft fine forhold med mere velbeskyttede ankerpladser. Man har her kunnet grave nogle kåse ind i sivene, og her har bådene ligget helt beskyttet mod vind og vejr. 

På Albuen i Nakskov Fjord ligger bådene for svaj i en meget fin og velbeskyttet naturhavn. Denne naturhavn har været brugt siden middelalderen, hvor her også var markedsplads.

Fremtiden

Som det fremgår af beskrivelserne her, er arbejdsvilkårene forskellige, men det er faktisk det samme fiskeri, der drives på de forskellige pladser. Bundgarnsfiskeriet er gået stærkt tilbage i de senere år. Man skulle ellers tro, at det var egnet for unge mennesker, der ønskede at starte for sig selv, for der er ingen kvoteringer på ål, og den er oftest rimeligt i pris. 

Men vil man i dag starte som erhvervsfisker, skal man have været ansat hos en anden fisker gennem en periode. Dette gør det meget svært for nye at komme til, idet der ikke er mange bundgarnsfiskere, der har råd til at ansætte en ekstra mand. 

En af grundene til, at fiskerne kan leve af deres arbejde er, at mange er ældre og derfor har betalt deres investeringer ud. Er man ung fisker i dag, skal der anderledes store investeringer til, for at det er rentabelt at fiske, og det medfører naturligvis, at der skal arbejdes tilsvarende mere. 

En anden grund er fiskernes forhold til arbejde/tid. Fiskeriet er ikke kun et spørgsmål om kroner og ører, men også som tidligere nævnt et spørgsmål om frihed. Friheden til at bestemme over sig eget liv, og hvornår man vil arbejde.

 

  Fartøjerne  Pil - næste side